PictureTrail.com Guestbook  |  Clubs  |  Photo Flicks™  |  SEARCH  |  Free Signup  |  Members Area


  caithojrevpaj88

cai thoj
View My photos
"yog koj tsi xav lis ca ntawm no yog koj ib tus phooj ywg"

35 years old

Location: Fresno

Views: 3442

Last Login: 12/24/2016cai has 2 votes!

cai thoj belongs to 2 Clubs:
cai thoj, hmong

 

  xav tswv yim
Muaj ib tsob ntoo thwj suab loj loj siab siab heev nyob rau saum lub roob ntawv, nw ntxoov tas ib phab roob roo tag ib pab hav. Tsob ntoo no nw hai rau nw tus kheej tia: " kuv yuav yog tsob ntoo uas loj thiab siab tshaj plaw nyob saum lub roob no thiab kuv yuav muaj txoj sia nyob mu lis ib txhis, vim kuv txawm rau qhov chaw zoo ". Nyob muaj ib hnub cua ntsawj tau ib lub noob txiv faj khaum ya ya los poob rau ntawm ntoo thwj suab lub hauv paus, ces txawm los ib kob nag dhau mu lawm. Ua rau lub noob faj khaum noo thiab tuaj ib tus yub, tsob yub faj khaum no, nw qw qw hauv qab daim kauv nplooj tuaj tia: " ntoo thwj suab ntoo txwj ntoo laus aw! Cia kuv nce koj tuaj rau saum ntsis kos thiab pua tau na yuad ". Thwj suab xav xav ib me ntsi ces nw thiaj teb tia: " koj nyob qhov twg? ". yub Faj khaum teb tia: " kuv nyob hauv qab daim kauv nplooj " . Thwj suab teb: " oyod, me aiv cij tag npaum lis kos es yuav ua ca nce tau kuv tuaj rau saum ntsis no maj lov?. Caw koj nce lis cas los koj nce koj lauj!!, xyov koj puas yuav nce tau kuv tus nyuag cag hauv kos as? . Yub faj khaum loj hlob ceev heev, tsi muaj pes tsawg hlis xwb nw twb nce mu txog saum ib nta ntoo lawm. Nw qw ib suab nrov nrov tia: " vuag! Ca lub ntiaj teb no yuav zoo nkauj tag npaum lis os, cua laj ntxuj ntxiag, me nroj me tsuag laim ntxhee yees, toj roob hauv hav ntsuab kaj lis xiab, lub ntuj huv lis si. Ca yuav kaj siab tag npaum lis lauj! " .tsi muaj pes tsawg xyoo ntxiv xwb, yub faj khaum twb nce mu txog rau saum thwj suab lub ntsis lawm. hmab txiv faj khaum thiaj hai rau thwj suab tia: " cia wb ua phooj ywg sib hlub sib puag xub pwg mu tas ib txhiab ib txhis os yuad ". Thwj suab teb: " tau mas, tav ntuj lis no twb tsi muaj leej twg nce tuaj txog saum ntsis no lis ", ces nkawv thiaj cog lus ua phooj ywg lis ntawv tag. hmab faj khaum loj hlob sai heev, nw hlav tsuag tsuag mu rig ntoo thwj suab tej nplooj tej ceg huv tib si, ces ntoo thwj suab thiaj nroo ib suab tia: " faj khaum aw, koj muab kuv rig tag lis no zoo lis meem meem txog kuv lis os ". Faj khaum teb: " oib ua siab loj maj yog kuv tsi rig koj lis no ces kuv ham tsi poob tsis tsuag luag pis poog rau hauv av lawm las as, kuv yuav cas rov nce tau tuaj rau saum ntsis no lawm maj, yuav tsum ua siab loj hos ". Nyob tsi muaj pes tsawg xyoo ntxiv xwb. Faj khaum twb muab thwj suab qhwv thiab zoj tag nrhos lawm, ces thwj suab rov nroo tia: " faj khaum aw, koj muab kuv qhwv tag lis no kuv ua tsi tau pa, kuv yuav tuag lis lawm os, thov koj mu ua koj ib tsob es koj tsi txhob muab kuv zoj lis no pua taus os ". Faj khaum teb tia: " es wb twb tau cog lus tia wb yuav sib hlub sib khawm sib puag xub pwg mu tag ib txhiab ib txhis no nes, koj tsi nco lawm lov?, kuv tsua ua raw lis wb tej lus tau cog tseg xwb. Lis ca los ua lub siab loj mog ". Tsi muaj tsawg xyoo ntxiv xwb, faj khaum muab ntoo thwj suab zawm tuag kiag lawm. Ces ntoo faj khaum thiaj los sawv ntoo thwj suab qhov chaw lawm. Tsob ntoo faj khaum no thiaj yog tsob ntoo uas muaj txoj sia nyob mu ib txhis, vim tia tsob ntoo faj khaum no txawj hlav cag saum ntsi los rau hauv av. Tsob faj khaum no txi txiv siav rau me nas me noog noj thawm niaj thawm xyoo.

  sib pab ciaj haiv


cai's Interests
KOOM TXOOS HAIV HMOOB by: dr. shoua yang:
LUS MUAJ KUAB HLOOV HMOOB TXOJ KEV XAV:
QAB THU HIAV TXWV:
PEB TUS VAJ QHIA, NEEG NTIAJ TEB TUS VAJ:
ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາ ວັນທີ່ 16.6.11:
NOJ PEB CAUG:
COV NTSEEG MUSLIM KEV TEEV HAWM:

  nplooj ntoo zeeg
Photobucket

  cai lis qub duab


  me ab ntxhai hmoob


 Blog  Latest Entries
zoo siab pab koj
  Posted on 05/24/2015 12:25 PM
nias ntawm no mu saib myspace
  Posted on 09/23/2011 09:13 PM

  peb hmoob lub neej ib txheej los dhau ib tiam


  toj roob hauv sab


 Featured Photos    

 

 
 

 

 
 

  dej ntws

Анимационные открытки

Анимационные открытки

Анимационные открытки

Анимационные открытки

  cai's Friends ( 2 friends) 
shoua70
michael
   
 

  ua si
glitter-graphics.com
Cool Slideshows


 cai's Friends Comments (1 Comments)
Add a Comment  
Hi, I'm Michael from PT member support. We hope you take the time to customize your personal profile on PictureTrail and have fun with it! We offer many customization and messaging options in the members area. Want to turn off this profile option? Click Here.
Posted by: michael 2011-09-23
   
  Add a Comment

  nplooj siab hlub