Drieteenstrandlopertjes
Tussen Katwijk en Wassenaar op het strand.