Harlekijnorchis
Leiderdorp in de Heemtuin 08-05-2004.