Click on the thumbnail images in the left side bar.
Or view album in Slideshow mode.

Orchissen,

De grootste plantenfamilie met een nauwsluitend eisenpakket v.w.b. de leefomstandigheden qua: bodemvochtigheid, bodemgesteldheid, temperatuur en het leven in symbiose met bodemschimmels.

Uitsteken en in je eigen tuin plaatsen heeft geen enkel nut. Dus niet doen en laten staan. Een foto er van maken en je hebt er nog veel meer lol van.