Grote Knoflooktaailing
een zeer zeldzame zwam samen met nog een zeer zeldzame de Prachtmycena onder Beuk op landgoed de Wiltzanck te Wassenaar, heel bijzonder. De Knoflooktaailing komt slechts op 4 plaatsen voor in Nederland, de Prachtmycena op 12.