Waterranonkels
Deze waterplanten staan in deze tijd (Mei) massaal te bloeien in stilstaand water. Hier in een plas bij de P.C. Hooftlaan in Leiden