Vos in de AWLD
18-01-2013, Vos is tamelijk tam geworden in de duinen bij Zandvoort.