Ochtendnevel
Opstijgende dampen uit het dal geven een misterieus beeld aan de bergen.