2002 Bobbseys Birthday
Annual birthday celebration for Bobbsey & Chris