Bijzon
Bijzon nabij Oostzaan in gebied 'het Twiske' 's-morgens, vroeg uit de veren dus. Toch goed voor een gedeelde eerste prijs bij het WPI Weather Picture International.

Weather Picture International.