Spekwortel
Niet in Nederland. Een Liaanachtige en giftig