Soldanelle Alpina
Kwastjesbloem verschijnt daar waar de sneeuw verdwijnt.