Rembrandtbrug
Molen de Put en de mooie straatlantaarns van Leiden, Galgenwater.