Click on the thumbnail images in the left side bar.
Or view album in Slideshow mode.

City Leiden een historische plek in Nederland

Met een andere blik naar Leiden gaan kijken!
De geboorteplaats van de grootste schilder van Nederland; Rembrandt van Rijn, geboren in de Weddesteeg. Enkele idioten hebben het huisje laten slopen om de bouw van appartementen mogelijk te maken. Kortzichtigheid van de eerste orde! De linkermuis indrukken en de bladzijden omslaan in dit introboekje!!