Notenkraker
In het Nationalepark in het Val Trupchun werd deze schreewlelijk geschoten. Nee niet doodgeschoten, want je mag daar beslist niet buiten de paden of iets achterlaten wat daar niet hoort. Toen we even buiten het pad op de stenen van een droge waterval gingen lunchen werden we door Kees Troostheide vermanend toegesproken i.v.m. de boete die de parkwachters zonder aanziens des persoons zouden uitdelen als ze ons daar zouden betrappen. Je zou het toch in je broek doen...